Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på alimemazin 5 mg

Publicerat 2020-06-16

Uppdatering 2020-11-13: Theralen 5 mg tabletter avregistreras i Sverige och godkännandet upphör att gälla från och med den 1 januari 2021. Theralen 5 mg tabletter är redan slut på centrallager.

Inom kort uppstår en brist på tabletter alimemazin 5 mg, Theralen. Kapslar med alimemazin 20 mg finns att tillgå. I slutet av året kommer det även att bli brist på Theralen orala droppar 40 mg/ml, men alternativ med alimemazin i motsvarande styrka finns kvar.

Om en patient har motsvarande 20 mg per doseringstillfälle är det lätt att byta till kapslar. Oral lösning doseras enkelt i intervall om 10 mg. För patienter som har 5 mg alimemazin per dostillfälle får en individuell bedömning göras, där alternativen är droppar (med viss osäkerhet avseende dos), höjd dos eller försök till utsättning.

Ett annat alternativ kan vara prometazin 5 mg, Lergigan mite. Prometazin är inte samma substans som alimemazin men har liknande indikation.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Källa

  1. Läkemedelsverket. Avregistrering av Theralen tabletter. Nyhet 2020-11-12

Senast ändrad 2020-11-13

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/