Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på alimemazin 5 mg

Publicerat 2020-11-27

Uppdatering 2021-02-12: Nu finns ett licensalternativ tillgängligt, se nedan.

Theralen, alimemazin, 5 mg tabletter avregistreras i Sverige och godkännandet upphör att gälla från och med den 1 januari 2021. Theralen 5 mg tabletter är redan slut på centrallager.

Theralen 5 mg tabletter kommer inte att tillhandahållas längre.

Kapslar med alimemazin 20 mg finns att tillgå.

I slutet av året kommer det även att bli brist på Theralen, alimemazin, orala droppar 40 mg/ml, men det finns andra tillverkare som tillhandahåller alimemazin-lösning i motsvarande styrka.

Om en patient har motsvarande 20 mg per doseringstillfälle är det lätt att byta till kapslar. Oral lösning doseras enkelt i intervall om 10 mg. För patienter som har 5 mg alimemazin per dostillfälle får en individuell bedömning göras, där alternativen är droppar (med viss osäkerhet avseende dos), höjd dos eller försök till utsättning.

Det går även att beställa Alimemazin APL kapsel 2,5 och 5 mg. Det görs som extemporeläkemedel. Rent praktiskt behöver förskrivande läkare själv lägga in läkemedlet i TakeCare. I läkemedelsmodulen finns en flik för ”skapa ett preparat” och där lägger du manuellt in preparatet. Läkaren skickar ett extemporerecept och apoteket som kunden går till lägger sedan en beställning till APL som då tillverkar en förpackning. Normal ledtid är 4–5 arbetsdagar från det att apoteket lägger sin beställning till att läkemedlet finns att hämta ut på apoteket.

Ett annat alternativ kan vara prometazin 5 mg, Lergigan mite. Prometazin är inte samma substans som alimemazin men har liknande indikation.

Licensläkemedel

Namn: Theralene

Läkemedelsform: tabletter 50 st

Läkemedelsstyrka: 5 mg

Tillståndsinnehavare: Laboratoire X.O, Frankrike

Pris: cirka 24 kr

Varunummer: 842266, finns på lager hos distributör

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Källa

  1. Ebb medical. Produktinformation Theralene Pdf, 1.2 MB. (på franska)
  2. Läkemedelsverket. Avregistrering av Theralen tabletter. Nyhet 2020-11-12

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/