Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på alprostadil för injektion

Publicerat 2020-09-08

Det är brist på alprostadil för injektion, Caverject och Caverject Dual, i alla styrkor och storlekar. Caverject 40 mikrogram beräknas åter finnas tillgängligt i mitten av november 2020 medan Caverject Dual (10 mikrogram och 20 mikrogram) inte förväntas åter förrän i maj 2021. Bristen beror på tillverkningsproblem.

Invicorp injektionsvätska, lösning 25 mikrogram/2 mg (aviptadil/fentolamin) kan vara ett alternativ.

Caverject och Caverject Dual används mot erektil dysfunktion.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för urinvägssjukdomar

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Senast ändrad 2020-09-08

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/