Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på alprostadil för injektion

Publicerat 2020-09-08

Uppdatering 2021-02-22: Caverject 40 mikrogram beräknas åter finnas tillgängligt i slutet av maj. 

Det är brist på alprostadil för injektion, Caverject och Caverject Dual, i alla styrkor och storlekar. Caverject 40 mikrogram beräknas åter finnas tillgängligt i mitten av november 2020 medan Caverject Dual (10 mikrogram och 20 mikrogram) inte förväntas åter förrän i maj 2021. Bristen beror på tillverkningsproblem.

Invicorp injektionsvätska, lösning 25 mikrogram/2 mg (aviptadil/fentolamin) kan vara ett alternativ.

Caverject och Caverject Dual används mot erektil dysfunktion.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för urinvägssjukdomar

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/