Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på fentanyl

Publicerat 2020-07-10

Uppdatering 2021-01-25: Fentanyl B. Braun 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, 10x2 ml (varunummer 059424) och Fentanyl B. Braun 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, 10x10 ml (varunummer 059415) finns nu att beställa.

Det är brist på Fentanyl B. Braun 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, 10x10 ml. Ett mindre antal förpackningar kommer vecka 29, men tillgången beräknas vara begränsad under de närmaste månaderna.

Fentanyl B. Braun 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, 10x2 ml finns att tillgå.

Leptanal, 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, 5x10 ml beräknas komma vecka 29.

Alternativ finns även att beställa i form av licensläkemedel med regionövergripande licens: Fentanyl Hameln 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, 50 ml med varunummer 775567 (norsk förpackning) eller varunummer 775578 (tysk förpackning).

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/