Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på fentanyl

Publicerat 2020-07-10

Uppdatering 2020-07-31: Det finns ytterligare licensalternativ, Fentanilo Kalceks 0,05 mg/ml (=50 mikrogram/ml), 10x10 ml portugisiska förpackningar med varunummer 775926. Se även sidan om regionövergripande licenser.

Det är brist på Fentanyl B. Braun 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, 10x10 ml. Ett mindre antal förpackningar kommer vecka 29, men tillgången beräknas vara begränsad under de närmaste månaderna.

Fentanyl B. Braun 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, 10x2 ml finns att tillgå.

Leptanal, 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, 5x10 ml beräknas komma vecka 29.

Alternativ finns även att beställa i form av licensläkemedel med regionövergripande licens: Fentanyl Hameln 50 mikrogram/ml, injektionsvätska, 50 ml med varunummer 775567 (norsk förpackning) eller varunummer 775578 (tysk förpackning).

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2020-07-31

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/