Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på fludrokortison

Publicerat 2020-12-21

Florinef, fludrokortison 0,1 mg, finns inte att tillgå. Produkten väntas återkomma i slutet av februari.

Som alternativ finns följande läkemedel på licens.

Licensläkemedel

Namn: Florinef Acetaat

Läkemedelsform: tabletter 100 st

Läkemedelsstyrka 0,1 mg

Tillståndsinnehavare: Mylan Healthcare B.V, Nederländerna

Pris: 400 kr, ledtid cirka två veckor

Varunummer: skapas när giltig licens finns

Elin Jerremalm

Många sprutor i en hög.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/