Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på klorhexidinsprit

Publicerat 2020-06-18

Uppdatering 2020-07-10: På grund av tidigare produktionsproblem råder begränsad tillgång till klorhexidinsprit. Chloraprep finns att beställa. Vårdhygien rekommenderar att klorhexidinsprit sparas till prioriterade procedurer, se nedan.


Under vecka 28–29 kommer delleveranser av ofärgad klorhexidinsprit, 1 000 ml, att levereras (vissa delleveranser har inkommit redan). Ofärgad klorhexidinsprit, 250 ml, förväntas levereras under vecka 30–31. Titta i Proceedo för aktuell tillgång.

Det är brist på klorhexidinsprit, 5 mg/ml, i hela Sverige. Mindre leveranser kommer under vecka 25–26 (flaska 250 ml ofärgad klorhexidinsprit) och vecka 27–28 (flaska 1 000 ml ofärgad samt flaska 250 ml färgad klorhexidinsprit). Dessa kommer att fördelas till samtliga regioner.

Tom plastflaska.

Etanol 70 procent eller annat alkoholbaserat huddesinfektionsmedel med motsvarande effekt är alternativ till klorhexidinsprit, men saknar den långtidseffekt som uppnås genom klorhexidintillsatsen. Se Vårdhandboken: Peroperativ vård och Ingrepp med stor risk för infektion.

Vid brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml behöver användningen prioriteras och nedanstående alternativ föreslås:

 1. Reservera den mängd klorhexidinsprit som finns tillgänglig till inläggning och omläggning av
  centrala kärlkatetrar samt till implantatkirurgi (exempelvis ortopediska implantat,
  pacemaker samt klaff- och kranskärlskirurgi).
 2. Använd alternativ produkt som:
  a. Chloraprep (se Fass för val av förpackningsstorlek och användningsområde). Chloraprep innehåller klorhexidinglukonat 20 mg/ml och isopropylalkohol 0,70 ml/ml och bedöms kunna ersätta klorhexidinsprit 5 mg/ml.
  b. Etanol 70 procent, se nedan för val av produkt.
 3. Sträva efter god följdsamhet till utförandet av helkroppstvätt med klorhexidininnehållande tvål (Descutan eller Hibiscrub) kvällen före och på morgonen samma dag som operativt ingrepp för de ingrepp där det är rekommenderat sedan tidigare.
 4. Vid inläggning av PVK kan 70 procent utan tillsatts av klorhexidin användas under förutsättning att man gör daglig inspektion och att liggtiden är längst 72 timmar. Se avsnitt om perifer venkateter i Vårdhandboken.

Klorhexidin lösning 0,5, 1,0 respektive 2,0 mg/ml kan inte ersätta klorhexidinsprit 5 mg/ml för preoperativ huddesinfektion eller motsvarande ingrepp med stor risk för infektion.

Produkter med 70 % etanol

Om klorhexidinsprit/Chloraprep inte kan användas vid desinfektion av hud kan etanol med 70 procents alkoholhalt användas i vissa fall. Ingen av de etanolprodukter som finns tillgängliga är dock primärt avsedda för huddesinfektion. Nedan listas några förslag på produkter med rätt alkoholhalt och god tillgång från tillverkaren. Vattenkvaliteten varierar mellan produkterna, "Utspädd sprit Etanol 70 % WFIU (1254)" är sterilfiltrerad och har en högre renhetsklassning än övriga produkter som klassas som teknisk sprit. Observera att några av produkterna är denaturerade och andra inte.

Om man önskar använda en annan produkt än de som finns i listan är det viktigt att den inte innehåller tillsatser som är olämpliga vid användning på hud, till exempel tensider som är ett vanligt ämne i medel för ytdesinfektion.


Produkt

Utspädd sprit Etanol 70 % WFIU (1254)

Utspädd teknisk sprit Etanol 70 % (1054)

Etanol 70 % Denaturerat IPA (1049)

M-Sprit 70 % (1099) 

Varunummer hos Apoex

A10558

A10534

A10624

323329

Leverantör

Solveco

Solveco

Solveco

Kiilto Clean

Pris/liter

146,25

76,39

83,19

32,00

Förpackning


1 000 ml, beställs i antal om 12 flaskor

1 000 ml, beställs i antal om 12 flaskor

1 000 ml, beställs i antal om 12 flaskor

1 000 ml, beställs styckvis

Innehåll

Etanol,
WFI-USP (Water for injection)

Etanol, avjoniserat vatten

Etanol och isopropanol, tillsammans 70 % alkohol, avjoniserat vatten

Etanol,
denatonium benzoat (Bitrex), avjoniserat vatten

Denaturerad

Nej

Nej

Ja

Ja

Steril/Aseptisk

Sterilfiltrerad och steril­kontrollerad

Nej

Nej

Nej

Klassificering

Farmakopé­­klassad, sterilfiltrerad. Rengöring och desinfektion

Teknisk sprit

Teknisk sprit

Teknisk sprit

Regional särskild sjukvårdsledning
Region Stockholm

Källa

 1. Vårdgivarguiden. Alternativ vid brist på klorhexidinsprit 5 mg/ml. Nyhet 2020-06-04

Senast ändrad 2020-07-10