Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brist på kombinations­preparat med noretisteron och estradiol

Brist på kombinations­preparat med noretisteron och estradiol

Publicerat 2020-02-19

Uppdatering 2020-11-02: Femanest 1 mg respektive 2 mg finns att tillgå.

Kombinationspreparatet Femasekvens, med noretisteron och estradiol, för cyklisk behandling av klimakteriesymtom och andra östrogenbristrelaterade symtom finns inte att tillgå. Leverans beräknas först i början av februari 2021.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Det saknas utbytbart läkemedel. Ett behandlingsalternativ kan vara individuell kombination med östrogen och gestagen som till exempel peroralt östrogen eller östrogenplåster som kan kombineras med gestagen i tablettform eller som hormonspiral.

Leveransproblem gäller dock för flera alternativa preparat som kan förskrivas exempelvis det rekommenderade perorala estradiolpreparatet Femanest. Under bristperioden kan Femanest bytas till tablett Progynon.

Ett annat alternativ är förskrivning av sekvenspreparatet Novofem (noretisteron och estradiol 1 mg) i kombination med Progynon tablett 1 mg estradiol dagligen. Denna kombinationsbehandling ger samma dygnsdoser av estradiol och noretisteron som Femasekvens. Ytterligare ett alternativ som fungerar är dubbel dos av Novofem med en tablett från vardera dosan. Det blir lite högre gestagendos men det brukar fungera.

Preliminära leveransdatum:

  • Femasekvens (2 mg estradiol och 1 mg noretisteron) 2021-02-01
  • Divina plus* (2 mg estradiol och 10 mg medroxyprogesteron) 2020-06-01
  • Femanest (1 mg estradiol) 2020-11-01
  • Femanest (2 mg estradiol) 2020-11-01

* Divina plus är ett kombinationspreparat för cyklisk behandling, men innehåller annat gestagen än Femasekvens.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/