Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på lösliga fluoxetin­tabletter

Publicerat 2020-09-24

Fluoxetin i form av lösliga/dispergerbara tabletter är för närvarande inte tillgängliga på apotek. De beräknas finnas tillgängliga först i början av 2021.

Oral lösning är tillgänglig men tillgången är anpassad till den hittills något blygsamma förbrukningen. Fluoxetin Vitabalans tablett 20 mg är för närvarande tillgänglig. Den är inte löslig men delbar. Vid byte från löslig/dispergerbar tablett till vanlig tablett, kapsel eller oral lösning krävs nytt recept.

Vid ordinarie dosering av till exempel 30 mg dagligen kan kapsel 40 mg ges varannan dag och kapsel 20 mg varannan dag då fluoxetin har relativ lång halveringstid. Denna princip kan även tillämpas vid ordinarie daglig dos av 10 mg och 50 mg.

Kapslar med fluoxetin är alla av styrkan 20 mg och är ungefär lika stora. Vid svårighet att svälja hela kapslar/tabletter kan man pröva Medcoat tablettöverdrag, en dragering för tabletter och kapslar som gör tabletten mer lättsvald. Den finns receptfritt och kan även förskrivas inom förmånen. En del patienter kan också vara hjälpta av att ta kapslar tillsammans med något trögflytande.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Spruta som tagit slut.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/