Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på morfin 10 ml injektion

Publicerat 2020-06-26

Morfin Meda injektionsvätska 10 mg/ml, 10x10 ml, är slut hos tillverkaren. Det finns ett mindre lager som går att beställa på rekvisition men det kommer ta slut under juli månad.

Glasampuller.

Tänkbara alternativ, observera att föreslagna alternativ innehåller olika substanser:

  • morfin i upphandlat Morfin Kalceks injektionsvätska 10 mg/ml, 10x1 ml
  • oxikodon i upphandlat Lindoxa infusions-/injektionsvätska 10 mg/ml, 10x1 ml eller 10x2 ml
  • oxikodon i upphandlat OxyNorm injektionsvätska 10 mg/ml, 4x20 ml.

Morfin Meda injektionsvätska 10 mg/ml beräknas finnas åter i mitten av september.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Senast ändrad