Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på opioidanestetika

Publicerat 2020-12-17

Sufenta (sufentanil) injektionsvätska, lösning 5 mikrogram/ml 5x2 ml varunummer 130441 finns inte att tillgå. Leverans beräknas i andra halvan av januari 2021.

Respektive enhet bör ta ställning till aktuellt behandlingsalternativ.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Många sprutor i en hög.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/