Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på sulfasalazin enterotabletter

Publicerat 2020-11-02

Uppdatering 2021-02-12: Salazopyrin EN finns att tillgå. Sulfasalazin Medac enterotabletter 500 mg 300 stycken, finns att tillgå. Sulfasalazin Medac enterotabletter 500 mg 100 stycken, beräknas komma i mitten av mars.


Salazopyrin vanlig tablett 500 mg finns att tillgå.

Det är brist på Salazopyrin EN och Sulfasalazin Medac enterotabletter 500 mg. De beräknas återkomma i november/december 2020.

Salazopyrin vanlig tablett 500 mg finns tillgänglig.

Som alternativ finns också läkemedel på licens:

Licensläkemedel

Namn: Sulfasalazin

Läkemedelsform: enterotabletter, 100 st

Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Hexal AG, Tyskland

Pris: cirka 420 kr, ledtid 5–10 dagar

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/