Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på upphandlad tranexamsyra

Publicerat 2020-12-07

Inom kort uppstår en brist på den i Region Stockholm upphandlade produkten Statraxen (tranexamsyra) 100 mg/ml, 10x10 ml, varunummer 377014. Produkten beräknas återkomma andra halvan i januari 2021. Som alternativ föreslås:

I första hand: Tranexamic acid Stragen injektionsvätska, lösning 100 mg/ml, 5x10 ml, varunummer 423969.

I andra hand: Statraxen injektionsvätska, lösning 100 mg/ml 100 mg/ml 10x5 ml, varunummer 598052.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/