Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på upphandlad zoledronsyra 5 mg

Publicerat 2020-02-25

Uppdatering 2020-09-30: Zoledronsyra SUN 5 mg infusionsvätska finns att tillgå.

Det är brist på den i Region Stockholm upphandlade produkten Zoledronsyra SUN 5 mg, infusionsvätska. Produkten väntas återkomma tidigast i juni 2020. Som alternativ föreslår avtalsleverantören infusionsvätska Aclasta från Sandoz varunummer 024590, som också innehåller 5 mg zoledronsyra.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/