Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på upphandlad zoledronsyra 5 mg

Publicerat 2020-02-25

Uppdatering 2020-09-30: Zoledronsyra SUN 5 mg infusionsvätska finns att tillgå.

Det är brist på den i Region Stockholm upphandlade produkten Zoledronsyra SUN 5 mg, infusionsvätska. Produkten väntas återkomma tidigast i juni 2020. Som alternativ föreslår avtalsleverantören infusionsvätska Aclasta från Sandoz varunummer 024590, som också innehåller 5 mg zoledronsyra.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2020-09-30

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/