Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på vitamin B12

Publicerat 2020-12-04

Uppdatering 2021-03-09: Betolvidon finns att tillgå. Betolvex, varunummer 074526, finns att tillgå.

Det är brist på tabletter som innehåller vitamin B12, cyanokobalamin. Betolvidon beräknas komma under andra halvan av december. Betolvex, 100 stycken, återkommer i mitten av februari.

Behepan tabletter och injektion har utgått.

Betolvex, 50 stycken, utan läkemedelsförmån, finns att tillgå men endast som sjukhusförpackning och inte på öppenvårdsapotek.

Alternativ för injektion Hydroxocobalamin Alternova, lösning 1 mg/ml, finns att tillgå.

Elin Jerremalm

Vita tabletter.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/