Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Covid-19 och NSAID

Publicerat 2020-03-16

Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma om NSAID kan ge skadliga eller gynnsamma effekter på sjukdomsförloppet vid covid-19-infektion.

Illustration av coronaviruset covid-19.

Enligt Svenska dagbladet har hälsomyndigheter i Frankrike och Schweiz gått ut med information om att antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, drastiskt kan försämra infektioner med coronaviruset.

Det baseras på att det ska ha förekommit fall av, särskilt unga, personer som blivit allvarligt sjuka av coronavirus och som har intagit stora mängder av inflammationshämmande läkemedel.

Läkemedelsverket skriver att det inte finns vetenskapliga data för att bedöma om NSAID skulle kunna ha vare sig negativ eller positiv effekt på sjukdomsförloppet vid covid-19-infektion. Det är viktigt att följa de rekommendationer som finns i Fass för respektive läkemedel.

Lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA:s säkerhetskommitté har en pågående översyn av ibuprofen och ketoprofen och eventuell risk för komplicerande bakterieinfektioner efter vattkoppor. Den beräknas bli klar under sommaren 2020.

Till NSAID hör till exempel ibuprofen, diklofenak, ketoprofen och naproxen.

Elin Jerremalm

Senast ändrad