Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diklofenak överskrider gränsvärdena i vattenmiljöer

Publicerat 2020-12-01

Försäljningen av receptfria geler och sprayer med diklofenak bör upphöra, enligt Svenskt Vatten.

Vattenprov

Underlaget är den nya rapport som har kommit ut från Svenskt Vatten. Rapporten fokuserar på miljöskadliga läkemedelsrester i våra vatten och presenterar olika förslag på krav och åtgärder. Ett förslag rör utvidgat producentansvar för att läkemedelsföretagen ska kunna finansiera rening av läkemedelsrester i kommunala avloppsreningsverk. Ett annat rör möjligheten för Sverige och andra EU-medlemsländer att kunna besluta om att miljöfarliga läkemedel inte ska få säljas receptfritt.

Försäljning diklofenak.

I diagrammet finns försäljningen i antal kilogram diklofenak för Region Stockholm över tid. Tabletter och kapslar med diklofenak blev receptbelagda den 1 juni i år av medicinska skäl, därav den kraftiga nedgången för ”OTC – detaljist och apotek –tabl/kaps”. För just tabletter/kapslar kan man nu se en liten ökning vad gäller försäljningen på recept. Försäljningen av utvärtes beredningar utan recept ligger på en hög nivå medan motsvarande försäljning på recept är låg.

Helena Ramström
apotekare, läkemedel och miljö
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

  1. Svenskt Vatten. ReningsVÄRK – Läkemedelsrester i vår gemensamma vattenmiljö. Rapport, november 2020

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad