Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dödsfall på grund av läkemedels- och narkotika­förgiftningar minskade

Publicerat 2020-03-12

År 2018 avled strax över 900 personer av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Det är cirka 6 procent mindre än året innan.

De fem vanligaste substanserna bland dödsfall till följd avläkemedels- och narkotikaförgiftningar fördelat på avsikt, år 2012–2018.

Tre femtedeler av de som avled av läkemedels- och narkotikaförgiftningar var män. Av dödsfallen bedömdes ungefär hälften som olycksfall och lite mer än en fjärdedel som suicid. I övriga fall var avsikten oklar.

Zopiklon var den enskilt vanligaste substansen bland förgiftningar under perioden 2012–2018, följt av metadon, buprenorfin och heroin. I cirka 20 procent av fallen rapporterades två substanser och i knappt 30 procent av fallen tre eller fler substanser på dödsorsaksintygen.

Zopiklon utgick från psykiatriavsnittet i Kloka listan 2020 på grund av begränsad effekt och risk för biverkningar.

En mycket stor andel av de som avlidit hade någon psykiatrisk diagnos.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Socialstyrelsen. Färre dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Nyhet 2020-03-11

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad