Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fel på adrenalinpenna

Publicerat 2020-03-09

Uppdatering 2020-05-27: Från och med den 28 maj kommer det att finnas större volymer av EpiPen 300 μg och från och med den 15 juni kommer det att finnas större volymer av EpiPen jr 150 μg att beställa.

Det kan behövas större kraft än normalt för att Emerade-pennan ska aktiveras och adrenalin injiceras i låret.

Om Emerade adrenalinpenna inte aktiveras vid första försöket ska ett nytt försök göras genom att pressa pennan med större kraft mot injektionsstället. Det kan finnas en risk att vissa pennor inte aktiveras även efter försök med högre aktiveringskraft.

Ett konstruktionsfel som innebär att två komponenter i pennan kan haka i varandra och försvåra aktiveringsprocessen verkar vara orsaken till att adrenalinpennan i vissa fall inte fungerar.

Läkemedelsverket råder patienter att kontakta förskrivaren för att, om möjligt, få recept på adrenalinautoinjektor av annat fabrikat, då upp till 13 procent av pennorna har krävt onormalt hög kraft för aktivering. Just nu finns adrenalinpennan Jext att tillgå, men det är bristande tillgång till Epipen. Precis som tidigare ska patienten alltid ha med sig två autoinjektorer.

Sjukvården uppmanas att i första hand använda konventionell injektionsteknik med spruta, för att de patienter som behöver autoinjektorer ska kunna få tillgång till dessa.

Emerade med korrigerat konstruktionsfel beräknas komma sommaren 2020.

Emerade 150/300/500 mikrogram adrenalin är godkänd för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner (anafylaxi).

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Källa

  1. Läkemedelsverket. En felaktig komponent i Emerade injektionspenna med adrenalin kan påverka funktionen. Nyhet 2019-11-28
  2. Läkemedelsverket. Till användare av Emerade injektionspenna med adrenalinlösning: Större kraft kan behövas för aktivering av pennan. Nyhet 2019-10-14

Senast ändrad