Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenobarbital försvinner

Publicerat 2020-09-22

Uppdatering 2021-09-10: Fenemal tabletter avregistreras. För tillgängliga licensläkemedel se nedan.

Tabletter som innehåller fenobarbital, Fenemal Meda 15 mg, 50 mg och 100 mg, samt Fenemal Meda injektionsvätska, kommer inte längre att tillhandahållas i Sverige.

Fenemal tabletter 15 mg, 50 mg och 100 mg kommer inte längre att tillhandahållas på den svenska marknaden. Med befintligt lager och nuvarande förbrukning beräknas lagret att räcka:

 • Fenemal Meda 15 mg, 100 tabletter – redan slut
 • Fenemal Meda 50 mg, 250 tabletter – april 2021
 • Fenemal Meda 50 mg, 100 tabletter – oktober 2020
 • Fenemal Meda 100 mg, 100 tabletter – februari 2022
 • Fenemal Meda injektionsvätska, lösning 200 mg/ml – april 2021

Observera att för patienter som ska avsluta fenobarbitalbehandling krävs en långsam uttrappning, gärna under minst 2–3 månader beroende på utgångsdos, för att undvika abstinenssymtom och risk för försämrad anfallskontroll.

Extempore-tillverkade alternativ som finns att tillgå är:

 • Fenobarbital APL, injektionsvätska 20 mg/ml 10x2 ml, cirkapris 1 900 kr, varunummer 332593.
 • Fenobarbital APL, oral lösning 5 mg/ml 50 ml, cirkapris 320 kr, varunummer 345181.

Det finns också licensläkemedel som innehåller fenobarbital:

Licensläkemedel tablett

Namn: Aphenylbarbit

Läkemedelsform: tabletter

Läkemedelsstyrka:

– 15 mg, 100 st, varunummer 841946, cirkapris 800 kr, ledtid 1–2 dagar
– 15 mg, 100 st, varunummer 783914, cirkapris 700 kr, ledtid 1–2 dagar

– 50 mg, 100 st, varunummer 842330, cirkapris 900 kr, ledtid 1–2 dagar
– 50 mg, 100 st, varunummer 783913, cirkapris 750 kr, ledtid 1–2 dagar

– 100 mg, 100 st, varunummer 842341, cirkapris 600 kr, ledtid 1–2 dagar

Tillståndsinnehavare: Streuli Pharma AG, Switzerland

Licensläkemedel tablett

Namn: Phenobarbital Teva

Läkemedelsform: tabletter, 28 st

Läkemedelsstyrka: 15 mg

Tillståndsinnehavare: Teva UK Limited, Storbritannien

Pris: cirkapris 500 kr, ledtid 1–2 dagar

Varunummer: 841131

Licensläkemedel injektion

Namn: Luminal

Läkemedelsform: injektionslösning, 5x1ml

Läkemedelsstyrka: 200 mg/ml

Tillståndsinnehavare: Desitin Arzneimittel GmbH, Tyskland

Pris: cirkapris 900 kr, ledtid 1–2 arbetsdagar

Varunummer: A13845

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Källa

 1. Streuli. Produktinformation Aphenylbarbit Streuli Pdf, 109.4 kB.
 2. Teva. Produktinformation Phenobarbital Teva Pdf, 173.3 kB.
 3. Desitin. Produktinformation Luminal (på tyska) Pdf, 99.3 kB.
 4. Meda. Permanent upphörande av tillhandahållande av samtliga förpackningar av Fenemal Meda, tabletter. Informationsbrev 2020-05-11 Pdf, 124.7 kB.
 5. Meda. Permanent upphörande av tillhandahållande av samtliga förpackningar av Fenemal Meda, Injektionsvätska, lösning 200mg/ml, vnr 131367. Informationsbrev 2020-03-05 Pdf, 148.7 kB.
Spruta som tagit slut.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/