Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenobarbital försvinner

Publicerat 2020-09-22

Tabletter som innehåller fenobarbital, Fenemal Meda 15 mg, 50 mg och 100 mg, samt Fenemal Meda injektionsvätska, kommer inte längre att tillhandahållas i Sverige.

Fenemal tabletter 15 mg, 50 mg och 100 mg kommer inte längre att tillhandahållas på den svenska marknaden. Med befintligt lager och nuvarande förbrukning beräknas lagret att räcka:

 • Fenemal Meda 15 mg, 100 tabletter – redan slut
 • Fenemal Meda 50 mg, 250 tabletter – april 2021
 • Fenemal Meda 50 mg, 100 tabletter – oktober 2020
 • Fenemal Meda 100 mg, 100 tabletter – september 2021
 • Fenemal Meda injektionsvätska, lösning 200 mg/ml – april 2021

Observera att för patienter som ska avsluta fenobarbitalbehandling krävs en långsam uttrappning, gärna under minst 2–3 månader beroende på utgångsdos, för att undvika abstinenssymtom och risk för försämrad anfallskontroll.

Extempore-tillverkade alternativ som finns att tillgå är:

 • Fenobarbital APL, injektionsvätska 20 mg/ml 10x2 ml, cirkapris 1 900 kr, varunummer 332593.
 • Fenobarbital APL, oral lösning 5 mg/ml 50 ml, cirkapris 150 kr, varunummer 34518.

Det finns också licensläkemedel som innehåller fenobarbital:

Licensläkemedel

Namn: Aphenylbarbit

Läkemedelsform: tabletter

Läkemedelsstyrka:

– 15 mg, 100 st, varunummer 841946, cirkapris 650 kr, ledtid 20–30 dagar

– 50 mg, 100 st, cirkapris 800 kr, ledtid 20–30 dagar

– 100 mg, 100 st, cirkapris 850 kr, ledtid 20–30 dagar

Tillståndsinnehavare: Streuli Pharma AG, Switzerland

Licensläkemedel

Namn: Phenobarbital Teva

Läkemedelsform: tabletter, 28 st

Läkemedelsstyrka: 15 mg

Tillståndsinnehavare: Teva UK Limited, Storbritannien

Pris: cirkapris 400 kr, ledtid cirka 20 dagar

Varunummer: 841131

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Källa

 1. Streuli. Produktinformation Aphenylbarbit Streuli
 2. Teva. Produktinformation Phenobarbital Teva
 3. Meda. Permanent upphörande av tillhandahållande av samtliga förpackningar av Fenemal Meda, tabletter. Informationsbrev 2020-05-11
 4. Meda. Permanent upphörande av tillhandahållande av samtliga förpackningar av Fenemal Meda, Injektionsvätska, lösning 200mg/ml, vnr 131367. Informationsbrev 2020-03-05
Spruta som tagit slut.

Senast ändrad 2020-09-23

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/