Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fosterpåverkan och amning i samma vy som interaktioner

Publicerat 2020-01-30

Nu kan du söka samtidigt i flera av kunskapsstöden. Syftet är att få en enkel överblick över olika aspekter av patientens läkemedelsbehandling.

Janusmed fosterpåverkan

De fyra kunskapsstöden Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil, Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning finns nu samlade i samma vy på webben. Hittills har endast Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil haft gemensam vy och sökfunktion. Användaren kan nu lätt se information och varningar ur flera aspekter för patientens läkemedel.

En annan fördel är att det går att söka på och få information om flera läkemedel samtidigt, något som tidigare inte har varit möjligt för Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning. Kunskapsstöden nås precis som förut via janusinfo.se och beslutsstödet Janusmed integrerad via journalsystemet.

  • På Janusmed finns knappar för respektive kunskapsstöd. Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning kan användas utan inloggning medan Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil av upphovsrättsliga skäl även fortsättningsvis kräver inloggning.
  • För att använda kunskapsstöden som kräver inloggning klickar du på knappen med hänglås och kommer då till inloggningssidan. Liksom tidigare är Janusmed riskprofil endast tillgänglig för användare anslutna till SLL-net.
  • Starta sökningen genom att skriva in namn på läkemedelsprodukter/substanser i sökrutan ovanför knappraden.
  • Kunskapsstöden omfattar sinsemellan inte fullt ut samma läkemedelsprodukter eller substanser. Redovisningen av sökresultatet kan också skilja mellan de olika kunskapsstöden. Det medför att dropplistorna nu innehåller fler sökbara alternativ på än tidigare.
  • Om en sökt läkemedelsprodukt/substans saknas i ett kunskapsstöd visas ett frågetecken på knappen eftersom ingen information hittats i denna källa.
  • Klicka på knappen för respektive kunskapsstöd för att se utförlig information ur de olika kunskapsstödens perspektiv.

Mer information om respektive kunskapsstöd finns på Vårdgivarguiden.se.

Har du frågor, mejla till e-tjanster.hsf@regionstockholm.se

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad