Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kanagliflozin – expertgruppens analys

Publicerat 2020-09-21
Diabetes.

Senast ändrad 2020-09-21