Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Licensalternativ för ceftriaxon

Publicerat 2020-04-02

Uppdatering 2020-05-27: Licensprodukten Ceftriaxone 1 g finns på lager hos ApoEx i Stockholm. Ceftriaxon 2 g är slut och har en ledtid på 5–10 arbetsdagar efter beställning.


Det finns regionövergripande licens beviljad i Stockholm.

Den upphandlade varan Ceftriaxon Fresenius Kabi, pulver till infusionsvätska, lösning 1 g och 2 g finns endast i begränsad mängd och därför erbjuds ett licensalternativ enligt nedan.

En delleverans av licesläkemedlet kommer till Region Stockholm i nästa vecka och ytterligare leverans veckan därpå. Observera förpackningsstorlek.

Licensläkemedel
Preparatets namn: Ceftriaxone 1 g, 25 vialer
Läkemedelsform: pulver till koncentrat till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 1 g
Tillståndsinnehavare: West ward, USA
Pris cirka 2 000 kr, varunummer A13491


Preparatets namn: Ceftriaxone 2 g, 25 vialer
Läkemedelsform: pulver till koncentrat till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 2 g
Tillståndsinnehavare: West ward, USA
Pris cirka 3 000 kr, varunummer A13490

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Patient som får en infusion.

Senast ändrad