Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Möjliga sederande för injektion på licens

Möjliga sederande för injektion på licens

Publicerat 2020-04-08

Uppdatering 2020-04-09: För dessa licensläkemedel finns regionövergripande licens beviljad i Stockholm.

Nedan anges licensalternativ för ett neuroleptikum och två bensodiazepiner för injektion.

Levomepromazin, Nozinan

Licensläkemedel
Preparatets namn: Nozinan 25 mg/ml, 5x1 ml
Läkemedelsform: injektion
Läkemedelsstyrka: 25 mg/ml
Tillståndsinnehavare: Sanofi-Aventis, Frankrike
Samma produkt har två olika varunummer och olika pris:

varunummer 771089, 200 kr

varunummer 758330, 280 kr.

Ledtid 1–2 arbetsdagar så länge leverantör har i lager.

Klonazepem, Rivotril

Licensläkemedel
Preparatets namn: Rivotril, 1 mg/ml, 5x1 ml
Läkemedelsform: injektion
Läkemedelsstyrka: 1 mg/ml
Tillståndsinnehavare: Roche Pharma AG, Tyskland
Samma produkt har två olika varunummer och olika pris:

varunummer A12551, 699 kr

varunummer 741368, 715 kr.

Ledtid 1–2 arbetsdagar så länge leverantör har i lager.

Lorazepam

Licensläkemedel
Preparatets namn: Lorazepam West-Ward, 2 mg/ml, 25x1 ml
Läkemedelsform: injektion
Läkemedelsstyrka: 2 mg/ml
Tillståndsinnehavare: West-ward Pharmaceutical Corp, USA
Varunummer 900016, 885 kr, ledtid 1–2 arbetsdagar så länge leverantör har i lager.


Preparatets namn: Lorazepam West-Ward, 4 mg/ml, 25x1 ml
Läkemedelsform: injektion
Läkemedelsstyrka: 4 mg/ml
Tillståndsinnehavare: West-ward Pharmaceutical Corp, USA
Samma produkt har tre olika varunummer och olika pris:
varunummer 825985, 2 053 kr

varunummer 740004, 1 742 kr

varunummer 776673, 3 180 kr.

Ledtid 1–2 arbetsdagar så länge leverantör har i lager.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Sanofi-Aventis. Nozinan. Produktinformation (på franska)
  2. Roche. Rivotril. Produktinformation (på tyska)
  3. West-ward. Lorazepam West-ward. Produktinformation (på engelska)

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/