Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nitrazepam utgår

Publicerat 2020-06-11

Nitrazepam Recip tablett 2,5 mg och 5 mg har utgått. Tabletter för dosdispensering finns i cirka ett år till. Enstaka förpackningar kan finnas ute på apoteken.

Många sprutor i en hög.

Det innebär att nitrazepam inte längre finns på den svenska marknaden.

Sömnläkemedel är avsedda för korttidsbehandling. Fördelarna med läkemedelsbehandling överväger inte riskerna, framför allt vid långtidsbehandling.

Om man trots det använt till exempel nitrazepam under en längre tid är risken stor för rebound-fenomen i form av framför allt insomni i samband med utsättning. Rekommendationen är att trappa ut nitrazepam.

Om patienten efter ett läkemedelsuppehåll fortfarande har sömnproblem rekommenderas i första hand icke-farmakologisk behandling. I andra hand rekommenderas melatonin. Melatonin har en helt annan verkningsmekanism än nitrazepam. Vid behov av annan typ av sömnmedel kan zopiklon eller propavan provas. Zopiklon har kortare halveringstid än nitrazepam och därmed kan man förvänta sig att risken för dagtrötthet och kognitiv påverkan är lägre.

Under 2019 hade 3 038 individer i Stockholm någon gång köpt nitrazepam på recept till en volym av knappt 742 000 definierade dygnsdoser, DDD. Cirka 76 procent av volymen skrevs ut på vanliga recept. Den största andelen förskrevs från psykiatri och allmänmedicin.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad