Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny användning av gamla läkemedel vid cancer sällan meningsfullt

Publicerat 2020-09-09

Att försöka återanvända gamla, billiga, beprövade läkemedel för cancerändamål är ett växande forskningsområde. Några exempel är statiner, angiotensinreceptorblockerare, metformin, ASA, och vitamin D. Ofta indikerar observationella studier att cancerpatienten kan ha haft fördel av att behandlas med läkemedlen, men vid randomiserade prövningar ses i slutändan ingen effekt.

Tabletter i form av recycling.

I en kommentar i the Lancet diskuteras problemen med återanvändning av beprövade läkemedel för en ny onkologisk indikation.

Ett av problemen är att de återanvända läkemedlen saknar eller har mycket blygsam effekt mot cancer i singel-terapi. I en normal urvalsprocess för att hitta nya cancerläkemedel hade de sorterats bort direkt av den orsaken.

Observationella studier, där patienter med cancer utöver cancerbehandlingen fått det beprövade läkemedlet, har ofta metodologiska problem som får det att verka som att cancerpatienten har haft fördel av att behandlas med det beprövade läkemedlet. Ett sådant problem är urvalsbias (selection bias) där exempelvis patienter med terminal cancer som får ett beprövat läkemedel, får det för att de är i bättre fysisk form än de i kontrollgruppen som inte får läkemedlet. En annan felkälla (immortal-time bias) innebär att deltagare i den ena gruppen i en kohortstudie inte kan uppleva utfallet under en bit av uppföljningstiden. De som får det beprövade läkemedlet måste överleva fram till den tidpunkten då de får läkemedlet, vilket inte gäller kontrollgruppen.

Fel i statinstudier

Flera metaanalyser av observationella studier har funnit en betydande fördel i canceröverlevnad (18–44 procent) hos statinanvändare.

I ett försök att eliminera felkällor i tidigare studier användes en slags hypotetisk randomisering av observationella data från över 17 000 patienter med kolorektal-, bröst-, prostata- eller blåscancer som inte fått statiner inom sex månader före cancerdiagnosen. Två behandlingsstrategier jämfördes; de som fått statiner inom sex månader efter diagnos och de som inte fått statiner. Resultatet visade ingen skillnad mellan grupperna. Metaanalyser av randomiserade studier har inte heller visat någon effekt av statiner på cancerincidens eller överlevnad.

Även om avsikterna med att återanvända billiga, vanliga läkemedel för ett nytt ändamål är goda, är randomiserade studier på tveksamma grunder resurskrävande och kostsamma.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Tran AA, Prasad V. Drug repurposing for cancer treatments: a well-intentioned, but misguided strategy. Lancet Oncol. 2020. DOI: 10.1016/S1470-2045(20)30424-1
  2. Emilsson L, García-Albéniz X, Logan RW, Caniglia EC, Kalager M, Hernán MA. Examining bias in studies of statin treatment and survival in patients with cancer. JAMA Oncol. 2018 Jan 1;4(1):63-70

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad