Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nyheter inom psykisk hälsa i Kloka listan 2021

Publicerat 2020-12-10

En ny behandling av depression hos vuxna, receptfritt melatonin vid sömnproblem och nya biosimilarer vid diabetes. Det är några nyheter på Kloka listan 2021.

Marie-Louise Ovesjö och Gerd Lärfars. Foto: Anna Molander

Marie-Louise Ovesjö och Gerd Lärfars. Foto: Anna Molander

– Årets Kloka listan innehåller mycket viktiga förändringar inom flera terapiområden. De kommer att göra stor skillnad och förbättra vår läkemedelsanvändning, säger Gerd Lärfars, som är ordförande i Region Stockholms läkemedelskommitté.

Några nyheter finns inom området psykisk hälsa. För behandling av depression hos vuxna finns nu till exempel ytterligare ett andrahandsalternativ, duloxetin, som kan sättas in och följas upp inom primärvården.

– Depression är en vanlig sjukdom och det finns behov av flera behandlingsalternativ, säger Marie-Louise Ovesjö, medicinsk redaktör för Kloka listan och klinisk farmakolog på Södersjukhuset.

Kloka Listan 2021

Annan verkningsmekanism

Duloxetin är kombinerad serotonin- och noradrenalin-återupptagshämmare och har alltså delvis en annan verkningsmekanism än så kallade SSRI-preparat. Duloxetin finns sedan tidigare på Kloka listan som ett tredjehandsalternativ för behandling av depression hos äldre och för behandling av neuropatisk smärta.

Ångestsyndrom har nu delats upp i Kloka listan i flera indikationer med delvis olika behandling. De nya rubrikerna är ”Paniksyndrom, social fobi och PTSD” respektive ”Generaliserat ångestsyndrom”. SSRI är även fortsatt förstahandsbehandling, duloxetin, rekommenderas i andra hand vid generaliserat ångestsyndrom.

En annan nyhet på listan är det receptfria melatoninpreparatet Melatan. Det finns i liten förpackning och det rekommenderas nu som inledande behandling om sömnläkemedel ska användas.

– Men vi rekommenderar framför allt icke farmakologisk behandling före läkemedel vid sömnstörningar, när det rör sig om primär insomni, säger Marie-Louise Ovesjö.

Biosimilarer lyfts fram

Rekommendationerna i Kloka listan anpassas efter de nya biosimilarer som blir tillgängliga. En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som innehåller en version av den aktiva substans som finns i ett redan godkänt biologiskt läkemedel (det så kallade referensläkemedlet).

– En biosmimilar är likvärdig med referensläkemedlet men har ofta ett väsentligt lägre pris. Det är viktigt att vi tar vara på besparingspotentialen som dessa läkemedel innebär. Vid diabetes rekommenderas nu därför Insulin aspart Sanofi, en biosimilar till Novorapid, säger Marie-Louise Ovesjö.

Ytterligare en SGLT2-hämmare, dapagliflozin (Forxiga), rekommenderas nu för patienter med typ 2-diabetes och vissa typer av samsjuklighet. Preparatet rekommenderas också för specialiserad vård som njurskyddande behandling vid kronisk njursjukdom med albuminuri.

Lägst pris

Vid ögonsjukdomen glaukom lyfts nu i första hand travoprost fram för behandling av glaukom. Latanoprost ska nu endast användas för patienter som redan är insatta på den behandlingen.

– De olika prostaglandinanalogerna har likvärdig effekt och därför är det viktigt att använda den med lägst pris vilket nu är travoprost, säger Marie-Louise Ovesjö.

Webbversionen av Kloka listan 2021 kommer att finnas tillgänglig på Janusinfo.se den 19 januari 2021. En förteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen för Region Stockholm Pdf, 128.4 kB. finns dock tillgänglig redan nu. Den 20 januari presenteras förändringarna på Kloka listan forum webbinarium.

Anna Bratt

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad