Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om diazepam späds, följ tillverkarens instruktioner

Publicerat 2020-12-22

Uppdatering 2021-01-26: Frågor och svar kring diazepam intravenösa lösningar på licens Pdf, 233.7 kB.


För mer utförlig information om spädning av olika licensalternativ, se Drugline-utredningen Har skillnaden i hjälpämnen mellan diazepam inj lösning och Stesolid Novum någon betydelse?

Fråga till läkemedelsinfomationscentralen (Karolic): Har skillnaden i hjälpämnen mellan Stesolid inj lösning och Stesolid Novum någon betydelse?

Eftersom diazepam är svårlösligt i vatten, så brukar vanligtvis en mjölkvit emulsion användas. Samtliga emulsionsberedningar av diazepam är för närvarande restnoterade. I Region Stockholm har det upprättats regionlicenser för fyra olika diazepamberedningar, vilka samtliga är i lösningsform. Vi vill uppmärksamma samtlig hälso- och vårdpersonal i Region Stockholm på skillnaden mellan diazepam i emulsionsform och i lösningsform, eftersom dessa beredningsformer ter sig olika vid exempelvis spädning och kan ge olika grad av lokala reaktioner.

För att diazepam ska kunna administreras i lösningsform tillsätts olika hjälpämnen, såsom etanol, bensylalkohol och propylenglykol. Eftersom olika hjälpämnen förekommer i olika mängd i de fyra olika diazepam-preparat som nu finns på regionlicens går det inte att extrapolera spädningsinformation från en produkt till en annan. I litteraturen finns det exempel på att diazepam har fällt ut beroende av produkt och koncentration.

I diazepam i lösningsform är propylenglykol ett vanligt förekommande hjälpämne, till skillnad från diazepam i emulsionform som inte innehåller propylenglykol. En viss ökad risk för lokala reaktioner i form av tromboflebit, men även för venösa tromboser, finns beskrivet vid användning av diazepam i lösningsform innehållande propylenglykol.

Det finns två strategier för att minska risken för tromboflebit vid administrering av diazepam i lösningsform:

1. Använd i första hand en stor ven (exempelvis i armveck) hellre än mindre vener (exempelvis handrygg)

2. Spola med natriumklorid direkt efter att diazepam i lösningsform är givet.

Den information som anges i varje specifik produkts produktresumé är granskad och godkänd av respektive läkemedelsmyndighet och tillverkaren måste delge underlag för informationen i produktresumén. Om tillverkaren i produktresumén för sin produkt har angivit hur just det läkemedlet kan spädas bör instruktionen följas nogsamt för att undvika utfällning av diazepam.

Om diazepam av någon anledning fäller ut eller lösningen blir oklar efter spädning får beredningen inte användas.

Läkemedelsinformationscentralen Karolic,
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Källa

 1. Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material. Edited by Jo Watts, Anthony C. Moffat, M. David Osselton, Brian Widdop. 4th ed. Pharmaceutical Press 2011.
 2. Actavis. Produktinformation Stesolid Novum (diazepam). Datum för översyn av SPC 2020-05-28
 3. Diazepam in Trissels. Powered by Trissel'sTM 2 Clinical Pharmaceutics Database (Parenteral Compatibility). IV INDEX, hämtat 2020-11-12
 4. Schou Olesen A, Hüttel MS. Local reactions to i.v. diazepam in three different formulations. Br J Anaesth. 1980 Jun;52(6):609-11
 5. UCL: University College London Hospitals Foundation NHS Trust. Injectable Medicines Administration Guide 3rd ed. (2010). Wiley-Blackwell Publishing Inc.
 6. Injectable drugs guide: Gray, Alistair et al. Injectable Drugs Guide. (2011).
 7. American Society of Health-System Pharmacists. Handbook on Injectable Drugs. 18th ed. (2015).
 8. Diazepam. In: DRUGDEX System (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Hämtat 2020-12-17.
 9. Hameln pharmaceuticals. Produktinformation Diazepam Injection BP 5mg/ml (diazepam). SPC uppdaterad 2018-06-22.
 10. Centrafarm B.V. Produktinformation Diazepam CF 5 mg/ml, (diazepam). SPC uppdaterad 2018-08-29.
 11. Ratiopharm GmbH. Produktinformation Diazepam-ratiopharm 10 mg/2 ml Injektionslösung. SPC uppdaterad april 2014.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Ampuller.

Senast ändrad