Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Omvärdera behovet av vitamin B12 vid återinsättning

Omvärdera behovet av vitamin B12 vid återinsättning

Publicerat 2020-12-17

På grund av bristsituation har Betolvex och Betolvidon tillfälligt tagits bort från dosdispenseringen. Som ansvarig läkare har du tillfälle att göra en omvärdering av behovet av B12-tillskott inför återinsättning när bristsituationen är över.

På grund av bristsituation har Svensk Dos tagit bort tablett Betolvex och Betolvidon, 1 mg vitamin B12, från dospåsarna hos patienter med dosförpackade läkemedel. Ordinationen är ändrad till helförpackning som kan hämtas på apotek, förutsatt att det finns på lager. Ansvarig läkare måste återinsätta läkemedlet i dospåsarna när restsituationen är över. Detta är ett bra tillfälle att omvärdera behovet av vitamin B12 samt även folsyra och att sätta ut behandlingen om indikation saknas.

Om återinsättning i dospåsarna är aktuellt krävs det att en förskrivare ändrar receptet på helförpackning Betolvex eller Betolvidon till dispenserat läkemedel. Detta sker enklast genom att i Pascal ställa sig på receptraden och i menyn välja knappen Ändra till dospåse.

Vissa kroniska diagnoser kan kräva permanent underhållsbehandling med tillskott av B12 och folsyra, exempelvis atrofisk gastrit, tillstånd efter magsäckskirurgi eller tarmresektion. Om orsaken till bristen däremot åtgärdas kan utsättning prövas med regelbundna kontroller och beredskap för att återinsätta behandlingen. Exempel på orsaker som kan samverka till kliniskt signifikant brist är B12-fattig kosthållning, lågt matintag, fysiologisk (åldersrelaterad) aklohydri eller behandling med syrahämmande läkemedel.

Stora metaanalyser indikerar att substitution med B12 hos individer utan säkerställd B12-brist inte minskar risken för kognitiv svikt eller demens.

Brist på B12 och folsyra är relativt vanligt hos äldre och multisjuka och kan ge en diffus symtombild. Konstaterad brist ska behandlas. All läkemedelsbehandling behöver dock omvärderas regelbundet mot indikation, effekt och biverkningar. Hos multisjuka och sköra äldre som ofta lider av muntorrhet, nedsatt aptit och dålig nutritionsstatus bör det totala intaget av läkemedel reduceras om så är möjligt. Intag av många läkemedel, eller att ha många doseringstillfällen, kan sänka livskvaliteten. Läs mer om Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ) »

Substitutionsbehandling med vitamin B12 (cyanokobalamin) på recept har ökat stadigt sedan flera år. Dessa läkemedel ligger nu på tredje plats sett till uthämtade recept i Region Stockholm bland individer 75 år och äldre.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Vita tabletter.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/