Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Papaverin-tabletter upphör

Publicerat 2020-10-19

Uppdatering 2021-03-22: Papaverin APL 40 mg kapsel finns att tillgå.

Papaverin Meda (papaverin) tablett 40 mg kommer inte längre att tillhandahållas.

Alternativ finns i form av extempore Papaverin APL 40 mg kapsel.

Med nuvarande förbrukningsvolymer och prognos, förväntas Papaverin Meda tablett 40 mg ta slut i oktober 2020.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar

Källa

  1. Mylan. Permanent upphörande av tillhandahållande av Papaverin Meda (papaverin), tablett 40 mg, 100 tabletter (vnr 129049). Informationsbrev 2020-09-29 Pdf, 116.4 kB.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/