Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Peroralt diklofenak receptbeläggs 

Publicerat 2020-06-02

Tabletter och kapslar med diklofenak måste nu förskrivas på recept. Anledningen är ytterligare ett visat samband mellan diklofenak och hjärtkärlbiverkningar. 

Man med värk i nacken

Efter att en ny studie från 2018 pekat på en ökad risk för hjärtkärlbiverkningar efter användning av diklofenak, har Läkemedelsverket beslutat att receptbelägga tabletter och kapslar innehållande substansen. Att det finns en ökad risk för kardiovaskulära biverkningar vid användning av högre doser under längre tid är känt sen tidigare, men den nya studien visar även på ökad risk vid låga doser och korttidsanvändning. Patienter som hade fått doser lägre än 100 mg/dygn under kortare tid hade ökad risk för förmaksflimmer, ischemisk stroke, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och död orsakad av hjärtkärlsjukdom.

Risken för att få allvarliga hjärtkärlbiverkningar vid korttidsanvändning är liten, men genom att receptbelägga perorala diklofenak blir det säkrare för patienten, eftersom läkaren då kan informera och bedöma patientens hjärtkärlrisk.

Receptbeläggningen gäller från den 1 juni 2020.

Utvärtes beredningar med diklofenak har inte visats ge hjärtkärlbiverkningar och kommer även fortsättningsvis att vara receptfria.

Diklofenak är en COX-hämmare som framförallt används vid smärta och inflammation. På Kloka listan rekommenderas COX-hämmarna naproxen och ibuprofen. Båda substanserna kan köpas receptfritt.

Diklofenak är skadligt för miljön och ingår i Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021.

Susanne Elfving

Källa

  1. Läkemedelsverket. Nu receptbeläggs tabletter och kapslar med diklofenak. Nyhet 2020-06-01

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad