Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Regionlicens för midazolam nässpray

Publicerat 2020-04-22

Det är för närvarande begränsad tillgång till midazolam för injektion. Som alternativ till midazolam för injektion kan midazolam nässpray beställas.

Regionövergripande licens finns beviljad.

Licensläkemedel

Namn: Midazolam HCl 2,5 mg nässpray unitdose

Läkemedelsform: nässpray, lösning i endosbehållare

Läkemedelsstyrka: 2,5 mg

Tillståndsinnehavare: Tiofarma BV

Pris: 484 kr per förpackning med fyra stycken

Varunummer: 765692


Namn: Midazolam HCl 5 mg nässpray unitdose

Läkemedelsform: nässpray, lösning i endosbehållare

Läkemedelsstyrka: 5 mg

Tillståndsinnehavare: Tiofarma BV

Pris: 484 kr per förpackning med fyra stycken

Varunummer: 765691

Kristina Aggefors
Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

  1. Produktinformation (bipacksedel) Midazolam nässpray Pdf, 181.5 kB.

Senast ändrad