Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

 • Start
 • / Nyheter
 • / Region­övergripande licenser i Stockholm

Region­övergripande licenser i Stockholm

Publicerat 2020-11-30

Uppdatering 2020-09-14: Regionövergripande licenser i Stockholm gäller till och med augusti 2021.

Med anledning av covid-19-pandemin har Läkemedelsverket beviljat regionövergripande licenser för några läkemedel där det råder eller kan väntas bristsituationer.

Licenserna gäller vid beställning på rekvisition för alla sjukvårdsverksamheter i Region Stockholm, vilket gör att varorna kan beställas i Proceedo utan ytterligare licensansökan. Licenserna omfattar sex månaders förbrukning av respektive läkemedel.

Vid frågor kontakta: kristina.aggefors@sll.se

Licenser vid beställning på rekvisition

Varunummer

Vara

Verksamt ämne

Referensnummer

A13506

Acetazolamide for injection, USP, 500 mg/vial

acetazolamid

2020373718

783743

Atracurium Hikma

atrakurium

2020377102

780607,
A13395

Ceftazidim Dr. Eberth 1 g, injektion

ceftazidim

2020372310

780606,
780605

Ceftazidim Dr. Eberth 2 g, injektion

ceftazidim

2020372313

840199

Ceftazidim Dr. Eberth 500 mg, injektion

ceftazidim

2020372304

A13373

Fortam 1 g, injektion

ceftazidim

2020372315

A13376

Fortam 2 g, injektion

ceftazidim

2020372317

A13415

Ceftazidime Sterimax 1 g

ceftazidim

2020374711

A13402

Ceftazidime Sterimax 2 g

ceftazidim

2020374708

A13491

Ceftriaxone 1 g, injektion

ceftriaxon

2020372774

A13490

Ceftriaxone 2 g, injektion

ceftriaxon

2020372779

842191

Valium 5 mg/ml 5x2 ml, injektion

diazepam

2020100145

841042

Diazepam BP 5 mg/ml 10x2ml, injektion

diazepam

2020072948

841041

Diazepam CF 5 mg/ml 10x2ml, injektion

diazepam

2020072960

840148

Diazepam-Ratiopharm 5 mg/ml 5x2ml, injektion

diazepam

2020072949

775567

775578

Fentanyl Hameln 50 mikrogram/ml, injektion, 50 ml

fentanyl

2020415236

775926

Fentanilo Kalceks 0,05 mg/ml, injektion

fentanyl

2020416742

764924

Haloperidol-Grindeks, injektion

haloperidol

2020372286

826875

Kalium-L-Malat 17,21 % Braun, injektion

kalium

2020372288

A12551,
741368

Rivotril 1 mg/ml, injektion

klonazepam

2020372209

814249

Catapresan 75 mikrog, tabletter

klonidinhydroklorid

2020373101

771089,
758330

Nozinan 25 mg/ml, injektion

levomepromazin

2020372204

900016

Lorazepam West-Ward 2 mg/ml, injektion

lorazepam

2020372214

827249

Lorazepam 2 mg/ml (Akorn), injektion

lorazepam

2020372403

825985,
740004,
776673

Lorazepam West-Ward 4 mg/ml, injektion

lorazepam

2020372216

765692

Midazolam HCl 2,5 mg nässpray unitdose

midazolam

2020373525

765691

Midazolam HCl 5 mg nässpray unitdose

midazolam

2020373526

A13508

Diprofol 1 % 5 x 20 ml, injektion

propofol

2020374288

A13509

Diprofol 1 % 50 ml, injektion

propofol

2020374288

A13495,
A13496

Diprofol EDTA 1 %, injektion

propofol

2020372291

A13494

Diprofol EDTA 2 %, injektion

propofol

2020372297

A13519

Freefol-MCT 2% (Sydkorea)

propofol

2020375253

A13518, A13520

Freefol-MCT 1% (Sydkorea)

propofol

2020375254

841007

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius (Tyskland)

propofol

2020375345

840998

Propofol Kabi (Italien)

propofol

2020375352

841006

Fresofol profofol inj IP 1 % (Indien)

propofol

2020375408

841046

Plofed 1 % (Polen)

propofol

2020376302

A13542

Thiopental Inresa 0,5 g

tiopental

2020393327

A13524

Thiopental Inresa 1 g

tiopental

2020393347


Kristina Aggefors
Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
kristina.aggefors@sll.se

Källa

 1. Sterimax. Acetazolamide. Produktinformation (på engelska) Pdf, 144.1 kB.
 2. Hikma. Atracurium Hikma. Produktinformation (på engelska) Pdf, 150.7 kB.
 3. Boehringer Ingelheim. Catapresan. Produktinformation (på tyska) Pdf, 61.3 kB.
 4. Sterimax. Ceftazidime Sterimax. Produktinformation (på engelska) Pdf, 526.7 kB.
 5. Roche SpA. Valium. Produktinformation (på italienska) Pdf, 261.9 kB.
 6. Hameln. Diazepam BP. Produktinformation (på engelska) Pdf, 163.8 kB.
 7. Centrafarm. Diazepam CF. Produktinformation (på holländska) Pdf, 117.2 kB.
 8. Ratiopharm. Diazepam-ratiopharm. Produktinformation (på tyska) Pdf, 101.6 kB.
 9. Hameln. Fentanyl Hameln. Produktinformation Pdf, 6.8 MB.
 10. Kalceks. Fentanilo Kalceks. Produktinformation (på spanska) Pdf, 283 kB.
 11. Braun. Kalium-L-Malat 17,21 % Braun. Produktinformation (på tyska) Pdf, 47.6 kB.
 12. West-ward. Lorazepam West-ward. Produktinformation (på engelska) Pdf, 442.7 kB.
 13. Tiofarma BV. Midazolam nässpray. Bipacksedel Pdf, 181.5 kB.
 14. Sanofi-Aventis. Nozinan. Produktinformation (på franska) Pdf, 280.2 kB.
 15. Roche. Rivotril. Produktinformation (på tyska) Pdf, 939.7 kB.
 16. FreseniusFarmak. Diprofol 1 %. Produktinformation (på engelska) Pdf, 166.7 kB.
 17. Daewon Pharm. Freefol-MCT Inj. 1%. Produktinformation (på engelska) Pdf, 796.4 kB.
 18. Daewon Pharm. Freefol-MCT Inj. 2%. Produktinformation (på engelska) Pdf, 754.4 kB.
 19. Polfa Warszawa S.A. Plofed 1 % (Polen) .Produktinformation (på polska) Pdf, 272.7 kB.
 20. Fresenius Kabi. Propofol 1% MCT/LCT Fresenius (Tyskland). Produktinformation (på polska) Pdf, 383.7 kB.
 21. Inresa Arzneimittel. Thiopental Inresa 0,5 g. Produktinformation (på tyska) Pdf, 534.6 kB.
 22. Inresa Arzneimittel. Thiopental Inresa 1,0 g. Produktinformation (på tyska) Pdf, 494.2 kB.
 23. Kabi. Propofol Kabi (Italien). Produktinformation (på italienska) Pdf, 1.9 MB.
 24. Fresenius Kabi. Fresofol profofol inj IP 1 % (Indien). Produktinformation (på engelska) Pdf, 2.1 MB.
Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/