Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risk för brist på cefotaxim

Publicerat 2020-05-25

Uppdatering 2021-02-08: Cefotaxim Villerton finns att tillgå i samtliga styrkor.

På grund av ökande användning och/eller störningar i produktionen finns det under sommaren 2020 risk för brist på cefotaxim. Med anledning av detta har Referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF, tagit fram en vägledning med beskrivning av alternativa preparat.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Källa

  1. Referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF. Alternativa antibiotika vid brist på cefotaxim. Nyhet maj 2020
  2. Mylan. Restnotering för Cefotaxim Villerton. Informationsbrev 2020-05-29 Pdf, 133.6 kB.
Patient som får en infusion.

Senast ändrad