Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Större variation i effekt för antidepressiva än placebo

Publicerat 2020-02-26

Uppdatering 2020-06-11: Originalartikeln har dragits tillbaka med motiveringen:
"In the Original Investigation, “Individual Differences in Response to Antidepressants: A Meta-analysis of Placebo-Controlled Randomized Clinical Trials,”1 published on February 19, 2020, and in the June 2020 issue of JAMA Psychiatry, an incorrect analysis (coefficient of variation ratios) was conducted. When a proper analysis is used (random-slope mixed-effects model), the original findings are no longer valid. Thus, the article has been retracted."

Enligt en metaanalys av studier på antidepressiva läkemedel var variationen i effekt 14 procent större för antidepressiva läkemedel än för placebo, vilket skulle kunna betyda att det finns möjligheter att hitta faktorer som kan användas för individualiserad behandling.

Kina som håller i en tablett.

I metaanalysen över 87 randomiserade placebo-kontrollerade studier ingick drygt 17 500 patienter, de flesta med medelsvår eller svår depression. Variationen i effekt var större för antidepressiva än placebo (variations-koefficientskvot 1,14; 95 % konfidensintervall 1,11–1,17; p<0,001).

Variationen i effekt var mindre för selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, och större för noradrenergt verkande läkemedel. Variationen i effekt var mindre i studier som publicerats senare. Allvarlighetsgraden på depressionen påverkade inte variationen.

Kommentar från Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa, Mikael Tiger, med dr, överläkare:
Det saknas tyvärr idag validerade responsmarkörer som predicerar vem som kommer att bli hjälpt av vilken antidepressiv behandling. Det som är fascinerande tydligt är att den medicin som hjälpt en patient förut mot depression brukar hjälpa igen.

Studien är välgjord. En svaghet är att författarna har klumpat ihop reboxetin och amitriptylin och kallat dem för noradrenerga. Amitriptylin är bland de antidepressiva med störst effekt och reboxetin är det antidepressivum som har minst effekt. Amitriptylin har dessutom en bred verkningsmekanism och blockerar också serotonintransportören, likt SSRI.

I nyare studier har antidepressiva läkemedel i regel inte lika stor effekt i förhållande till placebo som i äldre studier. Det beror sannolikt på att det är svårare idag att hitta omedicinerade patienter som har en tydlig depression. Svårt deprimerade patienter har i regel större effekt av antidepressiv medicin i förhållande till placebo än patienter med lindrigare depressionstillstånd.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Maslej MM, Furukawa TA, Cipriani A, Andrews PW, Mulsant BH. Individual Differences in Response to Antidepressants: A Meta-analysis of Placebo-Controlled Randomized Clinical Trials. JAMA Psychiatry. 2020 Feb 19

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad