Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tema hypertoni i nytt nummer av Evidens

Publicerat 2020-12-14

En av fem svenskar har hypertoni. Det är den enskilt viktigaste riskfaktorn som går att påverka. I nya numret av Evidens ger vi de bästa tipsen på effektiv hypertonibehandling.

Inhalatorer på Kloka listan forum.

– Underskatta inte värdet av att sänka blodtrycket. Det har stor betydelse för hälsan, säger Thomas Kahan, som är professor vid Karolinska institutet och överläkare vid Danderyds sjukhus.

Riktlinjerna för hypertonibehandling i Kloka listan har med åren gjorts tydligare för att ligga i linje med både de amerikanska och europeiska riktlinjerna.

– Det handlar framför allt om att i de allra flesta fall direkt börja med två preparat för att nå ner till målblodtrycket, säger Thomas Kahan.

Genom att börja med två läkemedel ökar chansen att nå målblodtrycket snabbare. Det i sin tur minskar sjuklighet och risk för död, både på kort och lång sikt.

Ny riskskattningsalgoritm

Läs också i Evidens om en ny uppdaterad riskskattningsalgoritm som gör det enkelt att bland annat se vilka patienter med hypertoni som ska erbjudas statin och vilka statindoser och lipidmål som gäller.

Vi berättar också om vårdcentralen Solnas hjärta som har högst andel patienter med ett mottagningsblodtryck på <140/90 mmHg i regionen. Många vägar in till vården är en viktig förklaring till vårdcentralens framgångsrika hypertonisjukvård.

I nya Evidens kan du också läsa om benchmarking, det vill säga att jämföra sina egna resultat med andras. Det är ett bra första steg i ett förbättringsarbete. Ingen vill ju ligga sist, och en jämförelse med allas resultat sporrar oftast till en bra diskussion.

Liten effekt vid smärta

Läkemedel ger bara en liten effekt vid smärta hos äldre. Sköra äldre har dessutom lägre tröskel för biverkningar. Därför är en bra strategi vid smärtbehandling hos skör äldre att långsamt öka dosen. Men att uppnå komplett smärtfrihet är orealistiskt, berättar Carl-Olav Stiller, docent och överläkare vid Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset i Evidens.

Detta och mycket mer i Evidens som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté.

Du hittar den här »

Det går också bra att beställa pappersutgåvan. Skicka ett mejl till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Trevlig läsning!

Anna Bratt
chefredaktör tidningen Evidens

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad