Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Undvik nebulisator inom sjukvården med anledning av covid-19

Publicerat 2020-04-03

Bild på nebulisator.

Behandlingseffekten av luftrörsvidgande läkemedel är likvärdig vid användning av nebulisator och spray med spacer. [1] Nebulisering ger upphov till en aerosol som potentiellt kan öka risken för smittspridning av covid-19 [2].

Inom vården bör därför sprayinhalator med spacer om möjligt användas istället för nebulisator vid behandling av obstruktivitet vid till exempel astma eller KOL. Observera att endast spacrarna L'espace och Vortex kan autoklaveras.

Rengöring av sprayinhalator

Obs! Även sprayinhalatorn måste steriliseras enligt nedan efter varje patient.

 1. Plocka isär metallbehållare och plastdelar.
 2. Metallbehållaren torkas med sprit.
 3. Rengör plastdelarna med diskmedel och vatten.
 4. Lägg i väteperoxid 3 % i 30 minuter.
 5. Skölj av i rinnande vatten och låt lufttorka.
 • Väteperoxid 3 % töms i ett kärl som går att försluta. Byt en gång/vecka.
 • Väteperoxid 3 % får tömmas ut i avloppet, blir vatten och syre som restprodukt.
 • Använd skyddsglasögon eller visir vid risk för stänk i ögon.
 • Väteperoxid 3 % finns i 250 ml flaskor, beställes från apoteket.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar har uppdaterat rekommendationerna om val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator »

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum

Källa

 1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 2. Jamil S, Mark N, Carlos G, Dela Cruz CS, Gross JE, Pasnick S. Diagnosis and Management of COVID-19 Disease. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Mar 30

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad