Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Upphandlade läkemedel 2020

Publicerat 2020-02-19

Nya upphandlingsavtal träder i kraft den 1 mars 2020. Vissa avtal är helt nya, andra förlängs från 2019 till samma eller nya priser.

Det är viktigt att beställa upphandlat läkemedel. Synonym till upphandlad vara får endast användas i undantagsfall när det är medicinskt motiverat. Kom ihåg att ApoEx som levererar läkemedel inte har i uppdrag att byta till upphandlat sortiment. Ansvaret för att nyttja avtalen på bästa sätt vilar på den som beställer läkemedel. Genom att beställa de specifika förpackningar som är upphandlade kan sjukvården spara avsevärda belopp i förhållande till inköp till ordinarie priser, verka för en hög patientsäkerhet, samt efterleva juridiska krav och miljökrav.

Titta efter tummen upp-symbolen för upphandlade läkemedel vid beställning av läkemedel i beställningssystemet Proceedo!

Bild från beställningssystemet Proceedo.

Sortimentsgruppen inom Region Stockholm använder den gröna symbolen (se bilden ovan) i Proceedo i de fall Region Stockholm vill rekommendera ett specifikt preparat bland utbytbara läkemedel. Symbolen kommer inte att täcka alla utbytbara läkemedel, utan används bara för de läkemedel där det finns ett stort behov av att rekommendera ett specifikt preparat.

Nyheter 2020

Några nyheter för 2020 enligt nedan. För en komplett översikt, se

Byte av leverantör

 • Anidulafungin Teva Teva (anidulafungin) pulver till inf konc ersätter Ecalta pfizer
 • Erythromycin Panpharma Panpharma Nordic (erytromycin) pulver till inf ersätter Abboticin Abcur
 • Esketamine Orifarm Orifarm Generics (esketamin) inj/inf ersätter Ketanest Pfizer
 • Levetiracetam Sun Sun (levetiracetam) inf konc ersätter Matever Orion Pharma
 • Meropenem Fresenius Kabi Fresenius Kabi (meropenem) pulver till inj/inf ersätter Meronem pfizer
 • Morfin Kalceks Orifarm Generics (morfin) inj 10x1 ml ersätter Morfin Meda 10x1
 • Robinul Meda (glykopyrronium) inj ersätter Glykopyrroniumbromid Accord
 • Zoledronic acid Actavis Teva ( zoledronsyra) inf konc 4 mg/5 ml ersätter Zoledronic Acid Fresenius Kabi 4 mg/5 ml

Nya avtalsvaror

 • Betapred (betametason) tabl, SOBI
 • Celocurin (suxametonium) inj, Meda
 • Ebilfumin (oseltamivir) kaps, Teva
 • Flixabi (infliximab) pulver till inf konc, Biogen
 • Hydromorphone Kalceks (hydromorfon) inj/inf, Orifarm Generics
 • Instillagel (lidokain) gel förfylld spruta, BGP Products
 • Lindoxa (oxikodon) inj/inf 5x1 ml & 5x2 ml, 2care4 Generics
 • Zerlinda (zoledronsyra) inf 4 mg/100 ml, Teva

Varor som inte längre har upphandlingsavtal

 • Catapresan (klonidin) inj, Boehringer Ingelheim
 • Creon 10000 & Creon 25000 (pankreaspulver) enterokaps, BGP Products
 • Duroferon (järn II) tabl, Avia Pharma
 • Gensumycin (gentamicin) inj, Sanofi
 • Neurobion (vitamin B1, B6 och B12) inj, Orifarm
 • Pamifos (pamidronsyra) inf konc, Medac GmbH
 • Tavanic (levofloxacin) inf, Sanofi
 • Uromitexan (mesna) inj & tabl, Baxter Medica
 • Zofran (ondansetron) tabl, Novartis

Maila oss gärna med frågor, funderingar och förslag kring upphandling och avtal avtalsfragor.lakemedel.lsf@sll.se

Erik Johansson
Apotekare, upphandlingskoordinator läkemedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Farah Ghalebandi
Apotekare, sortimentsansvarig, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Johan Eklund
Upphandlare/Avtalscontroller, Region Stockholm, Upphandling

Margareta Fält
Upphandlare, Region Stockholm, Upphandling

Rekvisitionsläkemedel är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Avropsberättigade på avtalen är Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser. Dessutom har TioHundra AB, Region Gotland samt de vårdentreprenörer som Region Stockholm har vårdavtal med, äldreboenden samt vissa enheter på Karolinska institutet, rätt att avropa från Region Stockholms läkemedelsavtal.

Senast ändrad