Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Utbilda dig med Strama och Vårdhygien

Publicerat 2020-03-31

Bild på biofilm och filmklappa.

Nu när många fortbildningar och seminarier ställs in, passa på att se filmerna om antibiotika, antibiotikaresistens och behandling vid olika infektioner från Strama.

Utbildnings- och informationsfilmer från Strama »

Titta också in på webbutbildningarna Antibiotikasmart för öppenvård, slutenvård och tandvård, Sårsmart och webbutbildning för allmänheten Antibiotikaellerinte.

Vårdhygien Stockholm har nyligen uppdaterat webbutbildningen Basala hygienrutiner. Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg och finns tillgänglig för alla till och med sista maj.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad