Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Alternativ vid beställning av adrenalin

Alternativ vid beställning av adrenalin

Publicerat 2021-09-14

Inom kort kommer det att bli brist på Adrenalin Martindale Pharma, injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml. Ny leverans ska komma i mitten av oktober.

Ett alternativ är Adrenalin Aguettant, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 0,1 mg/ml. Priset är ungefär det dubbla för den förfyllda sprutan.

Elin Jerremalm

Spruta

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/