Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotika­resistens och försäljning under pandemin

Publicerat 2021-09-01

Under 2020 minskade både rapportering av anmälningspliktig antibiotikaresistens och försäljning av antibiotika. För första gången nåddes det nationella målet, högst 250 antibiotikarecept per 1 000 invånare och år.

Swedres rapport 2020

Den totala mängden antibiotika som såldes i Sverige minskade med 13 procent under 2020 till 9,7 DDD per 1 000 invånare och dag, jämfört med 2019. Detta innefattar all antibiotika som sålts på recept till individer och på rekvisition till olika vårdinrättningar och särskilda boenden.

Minskningen av antibiotika som hämtas ut på apotek var störst för antibiotika som används vid luftvägsinfektioner (28 procent). Antalet recept per 1 000 invånare under 2020 var 237, gott och väl under det nationella målet på högst 250 recept per 1 000 invånare och år. Det var 19 av 21 regioner som nådde under målet på 250 recept.

Sverige har sedan länge strategier för att begränsa spridningen av antibiotikaresistens och fortsatt förebyggande arbete är viktigt. Andelen MRSA bland Staphylococcus aureus från blododling var 2,3 procent, jämfört med 1,8 procent 2019. Det förekom tre vårdrelaterade mindre kluster av ESBL-karba, jämfört med ett 2019.

Swedres-Svarm visar statistik över antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten kommer från Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Rapport: Swedres-Svarm 2020
  2. Folkhälsomyndigheten. Minskad antibiotikaförsäljning och rapporterad antibiotikaresistens under pandemin 2020. Nyhet 2021-08-25

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad