Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

 • Start
 • / Nyheter
 • / Årets influensavaccination startar den 9 november

Årets influensavaccination startar den 9 november

Publicerat 2021-10-14

Personer som tillhör en riskgrupp (född 1956 eller tidigare samt medicinska riskgrupper) och bor i Region Stockholm kan få influensa- och pneumokock­vaccin kostnadsfritt mellan den 9 november och den 28 februari 2022.

De medicinska riskgrupperna har regelbunden vårdkontakt och då är det viktigt att de rekommenderas influensavaccination. Invånare som är födda 1956 eller tidigare bör också vid vårdkontakter rekommenderas att vaccinera sig.

Från den 9 november kan riskgrupper vaccinera sig kostnadsfritt. Den 22 november, öppnar vaccinationen för vård och omsorgspersonal. Personalvaccinationen bekostas av arbetsgivaren och det är upp till den enskilde arbetsgivaren hur vaccinationerna organiseras.

Webinarium om vaccineringen

Inför starten erbjuds webinarier där det finns utrymme att ställa frågor. Webinarium för husläkarmottagningar är den 26 oktober klockan 14–16. De privata vaccinatörerna bjuds in till webinarium den 28 oktober, klockan 14–16. Anmäl dig här »

Rekommenderade vacciner

Rekommenderade influensavaccin för säsongen 2021–2022 är Vaxigrip Tetra med varunummer 527182 vilket är vaccin i förfylld spruta utan nål. Observera att i varje förpackning ligger det tio förfyllda sprutor. För ett smittsäkert arbete ska kanyler med integrerad skyddsfunktion beställas separat från Medicarrier. Leveranserna av vaccin sker mellan klockan 8–17. Var därför förberedd på att ta emot vaccinet som omgående ska förvaras i kyl. Kom ihåg att transportlådorna (frigolitlådor, backar, kylsköldar etcetera) ingår i ett retursystem – glöm inte att skicka tillbaka dem.

Kom ihåg att beställa vaccin i god tid och enbart motsvarande behovet för riskgruppsvaccineringen just nu.

Fluenz Tetra med varunummer 551586 (0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk i 10-pack) rekommenderas för barn i riskgrupp 2–6 år. Observera att Fluenz Tetra kommer att vara tillgänglig i två batcher där den första är tillgänglig från vecka 42/43 med hållbarhet till 2022-01-17 och den andra batchen är tillgänglig för beställningar gjorda efter den 6 december med hållbarhet till 2022-02-21.

Region Stockholm har även köpt in högdosvaccinet Fluzone High-Dose. Detta vaccin kommer enbart att erbjudas personer över 65 år på särskilt boende för äldre och inom hemsjukvård. Läkarorganisationer på särskilda boenden i Region Stockholm samt husläkarmottagningar som har patienter inom hemsjukvård får information om särskild beställningsrutin för högdosvaccinet.

När det gäller pneumokockvaccin rekommenderas Pneumovax till personer med ökad risk för pneumokocksjukdom, till barn äldre än 5 år och till vuxna. Prevenar 13 följt av Pneumovax rekommenderas till barn och vuxna med mycket hög risk för pneumokocksjukdom, till exempel patienter med nedsatt mjältfunktion eller gravt nedsatt immunförsvar.

Rekommendationer om kombination av vacciner

Insatsen i höst bör till en början styras av behovet av påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 för specificerade grupper som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Vid de tillfällen där samtidig administration medges, kan det ske enligt följande:

  • Vaccination mot covid-19 och standarddos influensavaccin kan ges vid samma tillfälle (olika lokaler av kroppen).
  • Vaccination mot covid-19 och högdos influensavaccin separeras minst sju dagar.
  • Vaccination mot covid-19 och pneumokocker separeras minst sju dagar.
  • Pneumokockvaccin (Pneumovax23 / Prevenar 13) kan kombineras med högdosvaccin mot säsongsinfluensa.
  • Gravida kan erbjudas covid-19-vaccin och standarddos av influensavaccin vid samma tillfälle (olika lokaler av kroppen).
  • För barn rekommenderas generellt att man separerar covid-19 vaccinationer från andra vacciner, men i enskilda fall kan det vara aktuellt med vaccination samtidigt med influensavaccin, det får då avgöras av behandlande läkare.

  För att få ersättning för vaccin och vaccination i Region Stockholm ska vårdgivaren ha godkänt avtal om Vårdval Vaccination samt registrera i vaccinationsjournalen Vaccinera. De som har godkänt avtal inom Vårdval vaccination för årlig influensa är skyldiga att vaccinera patienter som ingår i kampanjen oavsett var patienten är listad.

  Smittskydd Stockholm

  Källa

  1. Vårdgivarguiden. Smittskydd Stockholm. Om vaccination mot säsongsinfluensa
  Kvinna som ska få en influensaspruta

  Senast ändrad