Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Automatiskt byte av humant albumin

Publicerat 2021-06-28

Vid beställning av Alburex 200 g/l 100 ml (varunummer 078216) levereras istället HI-Bumin 200 g/l 50 ml (varunummer A13849).

Anledningen till utbytet är användning av det befintliga lagret i det nationella läkemedelsförrådet, NLF. NLF upprättades som ett extra buffertlager av viktiga läkemedel under 2020 på grund av pandemin.

HI-Bumin är humant albumin, samma innehåll som Albumin Baxalta enligt leverantören, men i en mexikansk förpackning. Det finns en nationell övergripande licens från Läkemedelsverket.

Observera volymskillnaderna på förpackningarna. Vid ordination av Alburex 200 g/l 100 ml, ta två flaskor HI-Bumin 200 g/l 50 ml. Utgångsdatum på HI-Bumin 200 g/l 50 ml är 2022-09-30.

Produktinformation och bipacksedel är på spanska.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/