Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på diazepam för injektion

Publicerat 2021-11-17

Stesolid Novum injektionsvätska 5 mg/ml finns inte att tillgå, den beräknas återkomma i januari 2023.

God tillgång av licensalternativ med regionövergripande licens, Diazepam Injection BP, finns enligt nedan.

Licensalternativet för injektion är i form av lösning och inte i form av emulsion som i Stesolid Novum injektion. Hjälpämnena skiljer sig också något åt. För mer utförlig information om spädning av olika licensalternativ, se Drugline-utredningen Har skillnaden i hjälpämnen mellan Stesolid inj lösning och Stesolid Novum någon betydelse?

Licensläkemedel

Preparatets namn: Diazepam Injection BP
Läkemedelsform: injektion
Läkemedelsstyrka: 5 mg/ml, 10x2 ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Hameln pharmaceuticals ltd, Storbritannien
Varunummer: A13769, finns på lager hos ApoEx

Elin Jerremalm

Spruta som tagit slut.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »