Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brist på intravenösa immun­globuliner

Brist på intravenösa immun­globuliner

Publicerat 2021-05-21

Region Stockholm har avtal med flera leverantörer av intravenösa immunglobuliner, IVIg, men tillgången har under lång tid varit på gränsen. Privigen finns att tillgå, men i begränsad mängd. Flebogamma DIF kommer att finnas tillgänglig under de närmaste månaderna och bör användas i de fall där det är ett möjligt alternativ.

Injektionsflaskor.

Flebogamma DIF ska inte ges till spädbarn (0–2 år).

Globalt finns en stor brist på intravenösa immunglobuliner, IVIg. Det beror till stösta delen på att det har blivit svårt att få tag på råvara, blodplasma, som främst samlas in i USA. Tillverkningsprocessen för IVIg tar 8–12 månader.

IVIg används främst vid neuroimmunologiska, reumatologiska och hematologiska sjukdomar. Nu används det även i viss postcovid-vård.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för cancersjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad