Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på lokalanestetika

Publicerat 2021-09-29

Det kommer att uppstå bristsituationer på Carbocain Adrenalin, Marcain Adrenalin samt Xylocain Adrenalin. Leveransförmågan beräknas vara fullt återställd i juni 2022.

Beräknade bristperioder för de olika produkterna (röd markering), förutsatt ett normalt beställningsmönster

Varu-nummer

Namn

December

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

170472
5 mg/ml +5 mcg/ml

Carbocain adrenalin


563366
10 mg/ml +5 mcg/ml

Carbocain adrenalin

510469
20 mg/ml +5 mcg/ml

Carbocain adrenalin

171603
2,5 mg/ml +5 mcg/ml

Marcain adrenalin
171611
5 mg/ml +5 mcg/ml

Marcain adrenalin

160026
10 mg/ml +5 mcg/ml

Xylocain-adrenalin 

Företaget kommer att öka lagernivåerna av motsvarande produkter utan adrenalin (Carbocain, Marcain samt Xylocain).

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Spruta

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »