Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på metoklopramid

Publicerat 2021-08-25

Uppdatering 2022-04-29:

Primperan tablett 10 mg, 40-pack respektive 100-pack, beräknas levereras i december 2023.

 

Metoclopramide Orion tablett 10 mg, finns för närvarande ett begränsat lager av 40-pack. Nästa leverans av 40-pack respektive 100-pack beräknas ske i mitten av maj.

 

Metoclopramide Accord tablett 10 mg, 40-pack respektive 100-pack finns tillgänglig för beställning.

 

Läkemedelsverket har beslutat om särskilt tillstånd som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel som administreras oralt innehållande metoklopramid. Det underlättar för apotek om följande framgår på recepten:

  • referensnummer till den generella licensen
  • att förordnande läkare arbetar på en vårdenhet som omfattas av den generella licensen.

Det är brist på tabletter som innehåller 10 mg metoklopramid (Primperan, Metoclopramid...). De beräknas finnas tillgängliga igen före årsskiftet.

Primperan injektion 5 mg/ml metoklopramid 12x2 ml finns att tillgå.

Möjliga alternativ på licens:

Licensläkemedel

Namn: MCP AL
Läkemedelsform: tablett, 100 stycken
Läkemedelsstyrka: 10 mg

Tillståndsinnehavare: Aluid pharma, Tyskland

Ledtid: cirka 1 arbetsdag

Pris: 239 kr

Varunummer: 843114

 

Ledtid: lagervara

Pris: 159 kr

Varunummer: 843149

 

 

Namn: MCP Hexal
Läkemedelsform: tablett, 100 stycken
Läkemedelsstyrka: 10 mg

Tillståndsinnehavare: Hexal AG, Tyskland

Ledtid: cirka 10–14 dagar

Pris: 175 kr

Varunummer: 843118

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för cancersjukdomar samt mag- och tarmsjukdomar

Spruta

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/