Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på metoklopramid

Publicerat 2021-08-25

Uppdatering 2021-10-01: Metoclopramid 10 mg tablett finns att beställa i begränsad mängd. Det beräknas komma ytterligare småleveranser under hösten.


Läkemedelsverket har beslutat om särskilt tillstånd som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel som administreras oralt innehållande metoklopramid. Det underlättar för apotek om följande framgår på recepten:

  • referensnummer till den generella licensen
  • att förordnande läkare arbetar på en vårdenhet som omfattas av den generella licensen.

Det är brist på tabletter som innehåller 10 mg metoklopramid (Primperan, Metoklopramid...). De beräknas finnas tillgängliga igen före årsskiftet.

Primperan injektion 5 mg/ml metoklopramid 12x2 ml finns att tillgå.

Möjliga alternativ på licens:

Licensläkemedel

Namn: MCP Hexal
Läkemedelsform: tablett, 100 stycken
Läkemedelsstyrka: 10 mg

Tillståndsinnehavare: Hexal AG, Tyskland

Ledtid: cirka 10–14 dagar

Pris: 175 kr

Varunummer: 843118


Namn: MCP AL
Läkemedelsform: tablett, 100 stycken
Läkemedelsstyrka: 10 mg

Tillståndsinnehavare: Aluid pharma, Tyskland

Ledtid: cirka 1 arbetsdag

Pris: 495 kr

Varunummer: 843114


Ledtid: cirka 1 arbetsdag

Pris: 159 kr

Varunummer: 843149

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för cancersjukdomar samt mag- och tarmsjukdomar

Spruta

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/