Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på metotrexat-tabletter

Publicerat 2021-03-29

Uppdatering 2021-07-12: Metotab tabletter i styrkorna 7,5 mg respektive 10 mg i 30-pack finns att tillgå.
Metotab tabletter 2,5 mg utgått. Methotrexate Orion 2,5 mg tabletter i 100-pack finns att tillgå.

Det är brist på Metotab (metotrexat) i alla tre tablettstyrkor: 2,5 mg, 7,5 mg och 10 mg. Produkten beräknas återkomma i slutet av juni 2021.

För styrkorna 7,5 mg och 10 mg finns inga utbytbara generika i samma styrka. Dock finns Methotrexate Orion 2,5 mg, 30 tabletter och 100 tabletter, att tillgå.

I de fall patienterna har någon av de högre styrkorna av Metotab på recept kan Methotrexate Orion 2,5 mg förskrivas med bibehållen dosering.

Melatoninprodukter och priser.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/