Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på morfin i styrkan 0,4 mg/ml

Publicerat 2021-04-14

Uppdatering 2021-05-03: Morfin Epidural finns att tillgå.

Morfin Epidural, morfin 0,4 mg/ml, injektionsvätska, 10x10 ml har tagit slut på grund av ökad beställning. Det är ovisst när nästa leverans kommer.

Spruta

Observera att samtliga alternativ till Morfin Epidural 0,4 mg/ml är av högre styrka. Var särskilt uppmärksam på förväxlingsrisken!

Andra styrkor av morfin injektionsvätska utan konserveringsmedel som finns tillgängliga är:
Morphine Unimedic, inj-vätska, lösning 1 mg/ml, 10x10 ml
Morfin Special 2 mg/ml, 10x2 ml
Morfin Epidural Meda 10 mg/ml, 10x1 ml och 10x10 ml.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/