Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på vissa tuberkulos­mediciner

Publicerat 2021-03-05

Uppdatering 2021-08-23: Rifadin (rifampicin) oral suspension, 20 mg/ml i svensk förpackning finns tillgänglig.
Rimactan (rifampicin) kapsel, hård 150 mg, finns att tillgå.
Myambutol (etambutol) tablett 400 mg finns att tillgå.

Det råder brist på vissa tuberkulosmediciner och alternativ behandling får anpassas efter patient och situation.

Rifadin (rifampicin) – oral suspension 20 mg/ml, 60 ml. Väntas åter i slutet av juli 2021. Licensalternativ enligt nedan.

Rimactan (rifampicin) – kapsel, hård 150 mg, 100 st. Väntas åter i början av april 2021. Licensalternativ saknas för närvarande. Kapslar på 300 mg finns dock att tillgå.

Rimstar (etambutol, isoniazid, pyrazinamid, rifampicin) – filmdragerad tablett, 60 st. Väntas åter i början av juni 2021. Licensalternativ saknas för närvarande.

Myambutol (etambutol) – tablett 400 mg. Finns endast att tillgå i form av nedanstående licensalternativ.

Licensläkemedel

Namn: Rifadin 20 mg/ml

Läkemedelsform: oral Suspension, 120 ml

Tillståndsinnehavare: Aventis Pharma Limited, Storbritannien
Pris: cirka 250 kr

Varunummer: 781762

Ledtid: finns i lager hos grossist, ledtid 1 arbetsdag


Namn: Myambutol 400 mg

Läkemedelsform: 100 st tabletter

Tillståndsinnehavare: Labatec Pharma SA, Schweiz
Pris: cirka 1 400 kr

Varunummer: A13175

Ledtid: cirka 2–5 arbetsdagar

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/