Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på vitaminblandning

Publicerat 2021-08-16

Uppdatering 2021-09-21: Förtydligande nedan om licensalternativ till respektive Soluvit och Cernevit.

 

Varunummer 191254 Soluvit levereras löpande i begränsade mängder från fabriken, beställ enligt vanligt beställningsmönster så ingen riskerar att bli utan.


Licensalternativet Soluvit finns inte att tillgå för närvarande, ledtid uppdaterad.


Licensalternativ Cernevit finns inte att tillgå för närvarande, ledtid uppdaterad.

Det råder brist på vitamintillsatser till parenteral nutrition.

Soluvit, som innehåller vattenlösliga vitaminer, är restnoterat och tillgången kommer att vara mycket begränsad fram till april 2022. Användning bör noga övervägas och prioriteras till:

  1. barn, särskilt neonatala
  2. svårt sjuka patienter som tillfälligt inte kan nutrieras enteralt
  3. patienter med långvarig total parenteral nutrition.

Ett alternativ till barn över 11 år och vuxna är Cernevit (eller motsvarande licensalternativ), som innehåller både vattenlösliga och fettlösliga vitaminer. Till patienter som ordineras Cernevit ska inte Vitalipid ges samtidigt eftersom båda innehåller fettlösliga vitaminer. Cernevit (originalläkemedel) finns i begränsad tillgång.

Licensalternativ till Soluvit:

Licensläkemedel Soluvit

Namn: Soluvit – Trockensubstanz zur Infusionsbereitung, 1x10 st

Tillståndsinnehavare: Fresenius Kabi Austria GmbH, Österrike

Ledtid: Ej tillgänglig för närvarande.

Pris: 230 kr

Varunummer: A13991


Licensalternativ till Cernevit:

Licensläkemedel TODAVİT

Namn: TODAVİT powder for solution for I.M./I.V. injection/ infusion Sterile 4 vialer

Tillståndsinnehavare: POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş, Turkiet

Pris: cirka 2 499 kr, ledtid 1–2 dagar

Varunummer: A13995


Licensläkemedel Cernevit

Namn: Cernevit Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 10 st.

Tillståndsinnehavare: Baxter Deutschland GmbH, Tyskland

Ledtid: Ej tillgänglig för närvarande

Pris: cirka 3 990 kr,

Varunummer: 843006

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Spruta

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/